Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

Význam názvu a loga v podnikaní

    

 

Názov a logo vytvára prvý dojem aj imidž

            V situácii, keď sa spoznávate s neznámou osobou vás ako prvé zaujme jej výzor a meno.  Výzor a meno teda vytvára o neznámom prvý dojem. Mnoho pritom záleží od toho, ako sa vám jeho výzor páči a či vás jeho meno zaujme. Pravdepodobne iný dojem budete mať z osoby, ktorá sa vám predstaví  ako napr. Ferko Vidlička a iný pri mene Richard Gere.  Výzor a meno si však človek nevyberá, spravidla sa s ním narodí.  Iná možnosť ale je, keď na začiatku alebo pri rozvoji svojho podnikania uvažujete o názve svojej novej firmy (projektu, produktu) a o jej grafickom symbole, teda o výzore jej loga.  Vhodným  (šťastným) výberom názvu aj loga môžete získať u zákazníka, obchodného partnera, alebo vo verejnosti pozitívny dojem už pri prvom kontakte.    

S tvorbou názvu a loga sa môžete popasovať sami, alebo ho môžete zveriť odborníkom.  V každom prípade si je potrebné uvedomiť, že aj takáto, na prvý podhľad jednoduchá činnosť má svoje pravidlá a zákonitosti a ich dodržanie zásadne ovplyvní výsledok, teda vašu úspešnosť  pri tvorbe imidžu a prezentácii značky vo verejnosti. Tento článoček však nechce byť teoretickým návodom na tvorbu názvu a loga. Na názornom konkrétnom príklade by som vám rád opísal, ako sme postupovali pri vzniku a tvorbe našej značky a loga.

 

                            

 

Príbeh názvu a loga Pizza Mizza

            V lete roku 2003 sme prijali v rodine rozhodnutie, že na prízemí nášho domu na Tobruckej ul.č. 5 v bratislavskom Starom Meste zriadime reštauráciu. Dovtedy tam boli kancelárie mojej stavebno-obchodnej spoločnosti INVESTA.   Túto firmu sme presťahovali na inú adresu a kancelárske (obchodné) priestory začali rekonštruovať pre účely gastronómie. Súčasne sa pripravovali všetky formálne náležitosti a tvoril koncept prevádzky. Z viacerých dobrých dôvodov sme sa rozhodli pre mediteránsky typ kuchyne s tým, že v hlavnej ponuke menu bude pizza.  S takýmto zadaním sme konzultovali odborníka, aby sme spoločne vymysleli obchodný názov podniku, jeho dizajn  a grafický symbol, teda logo. Po niekoľkých stretnutiach, na ktorých sme sa všetci snažili prispievať svojimi inšpiráciami a nápadmi nakoniec jednoznačne zvíťazil názov Pizza Mizza. Nasledoval návrh loga, registrácia domény aj ochrannej známky na Slovensku.   Pretože samotný názov Pizza Mizza sa nám javil málo odlišný od názvov množstva iných pizzérií, pridali sme do varianty loga slová: pizza, pasta, caffé bar, čo malo zvýrazniť, že nejde čiste iba o klasickú pizzeriu, ale reštauráciu so širšou ponukou.  Tiež z dôvodu  odlíšenia sa od iných pizzérií sme začali používať aj slogan Pizza Mizza - najväčšia pizza v meste, čo v tom čase aj zodpovedalo skutočnosti, pretože 50 cm pizze vtedy ešte v Bratislave nikto nepiekol.

 

                     

 

V roku 2009 sme dostali ponuku na zriadenie fastfoodovej prevádzky Pizza Mizza v pripravovanom obchodnom centre EUROVEA v Bratislave. Vznikla potreba nielen vypracovať modifikovaný  koncept iného typu prevádzky, ale tento nový typ prevádzky odlíšiť aj názvom a logom.  Názov sme doplnili na Pizza Mizza expres, čo zodpovedalo charakteru takejto prevádzky. Po konzultácii s odborníkmi sme sa rozhodli zmodernizovať grafiku (písmo) loga a použiť ju aj v pôvodnom logotype.  Nový návrh (refresh, rebrand) bol potom rozpracovaný do kompletného dizajn-manuálu značky.

 

                

 

Design-manuál rozpracoval a vymedzil rôzne možnosti a varianty používania loga, ktoré sme využívali nielen v priebežnom marketingu a rôznych reklamných kampaniach, prezentácicách, ale aj na prevádzkach, v jedálnych lístkoch, obaloch na rozvoze, na spotrebných predmetoch, tlačivách, v bežnej korešpodencii a predovšetkým na vlastnom webe a sociálnych sieťach  (www.pizzamizza.sk a facebook pizzamizza). Vďaka "chytľavému" názvu a výraznej, dobre zapamätateľnej grafike sa podarilo najmä v Bratislave značku Pizza Mizza dostať do povedomia širšej verejnosti. Prispel k tomu aj výklad významu loga, podľa ktorého vonkajší tvar  symbolizuje domček - ako domáce prostredie v našich reštauráciách a zároveň otvor (aj oheň)  do kamennej pizzovej pece na drevo, v ktorej pečieme pizzu, čo je základným štandardom konceptu Pizza Mizza.

 

                  

 

Názov a logo značky je symbolom predmetu činnosti subjektu ktorý prezentuje. Značka má preto šancu získať dobrý imidž iba v prípade, ak jej obsahom je zaujímavý  koncept (projekt, produkt)  a jeho kvalitná realizácia na trhu.  Pizza Mizza sa vďaka synergii  týchto faktorov dostala do povedomia verejnosti a stala sa obľúbenou a známou značkou, čo sa samozrejme pozitívne prejavilo na komerčných výsledkoch podnikania v jej prevádzkach.

            Zo štandardnej značky a loga  sa "brand" stane  vtedy, ak sa dostane do širšieho povedomia na trhu a dokáže vo verejnosti vytvoriť asociáciu, v ktorej pri spomienke na predmetnú značku si predstavíte jej produkt  (napr. pri značke Coca-Cola konkrétny nápoj).  V našom prípade to znamená, že pri názve (značke, loga) Pizza Mizza si náš potencionálny hosť vie predstaviť, čo môže v našich prevádzkach očakávať, teda charakteristický interiér, konkrétne menu a obsluhu aj cenu na určitej úrovni.

 

          

 

Budovanie brandu je časovo aj finančne náročný proces, ale predovšetkým je to odborná činnosť, ktorá má svoje pravidlá aj limity.  Pri budovaní brandu Pizza Mizza sme sa neobišli bez konzultácií a spolupráce s marketingovými odborníkmi, grafickým a dizajnovým štúdiom a reklamnými agentúrami. Nutným predpokladom pre jej úspešnosť je ale kvalitná a poctivá gastronómia, ktorú  ponúkame hosťom v našich prevádzkach. Brand Pizza Mizza získal aj oficiálne ocenenia v národnom hodnotení Slovak Superbrands v rokoch 2013 a 2015.

 

       

 

Systémové budovanie imidžu značky Pizza Mizza založilo predpoklad pre vznik franchisigového konceptu Pizza Mizza. Vytvorili sme ho v spolupráci s renomovanými franchisingovými poradcami a priebežne ho ďalej vyvíjame a aktualizujeme. Zo značky, loga a franchisingového konceptu Pizza Mizza sa takto stal zaujímavý produkt, ktorý sme pripravení ponúknuť záujemcom ako komplexnú franšízu na prevádzkovanie značkových prevádzok Pizza Mizza.  Ochranné známky Pizza Mizza sú súčasťou duševného vlastníctva jej majiteľa, spoločnosti GastroNet a.s., Bratislava, ktorá je zároveň franchisingovou centrálou siete Pizza Mizza (www.gastronet.biz).  Mimochodom, aj spoločnosť GastroNet a.s. má svoje vlastné logo a zaregistrovanú ochrannú známku.    

    

Franchisingový koncept Pizza Mizza je riadnym členom Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA), čo zásadne prispelo k jeho profesionálnej  prezentácii aj v medzinárodnom meradle. Pizza Mizza sa prostredníctvom podujatí SFA prezentovala na medzinárodných franchisingových výstavách a stretnutiach podnikateľov. Teoretický potenciál asociácie a výmena konkrétnych skúseností s podnikateľmi na odborných aj spoločenských podujatiach mi pomohol nielen v orientácii na trhoch, ale tiež ma inšpiroval k novým možnostiam rozvoja konceptu, logistiky a technického vybavenia. Ako súčasný prezident SFA sa snažím tieto poznatky využívať pri prezentáciách a konzultáciách s členmi SFA a podnikateľmi, ktorí svoje franchisingové koncepty tvoria a rozvíjajú. 

 

                           

 

Pizza Mizza  vo svete

            Pizza Mizza sa vďaka šťastnej voľbe názvu aj loga a samozrejme predovšetkým vďaka kvalitným službám vo svojich prevádzkach zaradila medzi známe a úspešné slovenské značky. V dnešnom informatizovanom svete takáto skutočnosť neostane  bez povšimnutia a inšpiruje niektorých (menej invenčných) podnikateľov k využitiu jej pozitívneho overeného  imidžu pre vlastné účely.  Napriek tomu, že názov a značku Pizza Mizza máme zaregistrovanú ako ochrannú známku nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v Maďarsku, zaznamenali  sme tu pokusy o jej zneužitie inými subjektmi, čo vyriešil náš právnik.

            Možno preto, že názov Pizza Mizza je celkom milé a dobre zapamätateľné slovné spojenie, používa sa aj bez nášho "pričinenia" v rôznych častiach sveta (teda tam, kde ho nemáme chránené  a zaregistrované ako ochrannú známku). Na internete som našiel niekoľko zaujímavých príkladov: 

Pizza Mizza v Santa Barbara  (USA - štát Kalifornia) používa takéto logo:

                      

 

 

Prevádzka Pizza Mizza v Baku (Azerbajdžan) a jej logo:

           

 

 

Ďalšie milé príklady použitia názvu Pizza Mizza od neznámych autorov:

           

 

Pizza Mizza má aj tú česť, že sa vyskytla v texte pesničky:

Suvereno - Na cestách (prod.Oliver Fillner) LYRIC VIDEO,  ktorú nájdete na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=lLcAiqCl_CU      ( timing cca  2.10 )

 

Budovanie značky a franchising

          Symbolom franšízového konceptu (jeho finálneho produktu) je jeho názov a logo. Aj pri zazmluvňovaní obchodného vzťahu medzi franchisorom (poskytovateľom franšízy) a franchisantom (užívateľom franšízy) sa okrem franchisingovej zmluvy uzatvára tiež licenčná zmluva, ktorá ustanovuje právo, povinnosť a podmienky na používanie ochrannej známky (loga) konceptu pre franchisanta. Názov a logo konceptu sa vo franchisingu využíva ako účinný marketingový nástroj, má preto svoju hodnotu. Je to zároveň duševné vlastníctvo jeho majiteľa, ktoré zvyšuje cenu jeho podnikateľského subjektu (firmy). Preto podnikateľ, ktorý sa rozhodol svoj podnikateľský projekt (nápad, start-up) realizovať a rozmnožovať metódou franchisingu, mal by začať od vytvorenia svojej značky a loga a následne budovať ich imidž.  Pre členov Slovenskej franchisingovej asociácie je aj prostredníctvom jej Zboru konzultantov pripravený team odborníkov, ktorí vedia pomôcť a poradiť.

 

Ing. Jozef Šétaffy

prezident Slovenskej franchisingovej asociácie

 

www.sfa.sk

Súvisiace franchise ponuky
Podobné články


McDonald´s na Slovensku boduje

McDonald´s na Slovensku boduje

Napriek poklesu svetovej gastronómie tržby siete vlani vzrástli o šesť percent

06.10.2010 viac info
Jazyková škola CHANTAL stále expanduje

Jazyková škola CHANTAL stále expanduje

Jazyková škola CHANTAL je na trhu už vyše troch rokov. V priebehu tohto obdobia si získala silnú pozíciu na trhu a stala sa najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Takéto postavenie si získala aj vďaka revolučnému produktu s ktorým pracuje a tým je Callanová metóda.

05.12.2011 viac info
Pizza Mizza v roku 2010

Pizza Mizza v roku 2010

PizzaMizza bilancuje rok 2010. Aké úspechy dosiahla táto spoločnosť a aké ciele si predsavzala dosiahnuť v roku 2011?

14.12.2010 viac info
Šťastné a veselé

Šťastné a veselé

Šťastné a veselé Vianočné sviatky plné pokoja a pohody a úspešný Nový rok praje tím franchisa.sk

25.12.2010 viac info
Franchisa zahalená do vône

Franchisa zahalená do vône

L´OCCITANE potvrdzuje úspech na česko-slovenskom trhu. O prírodné výrobky je záujem. Otvárajú sa 3 nové prevádzky.

27.12.2010 viac info
Pizza Mizza v roku 2011

Pizza Mizza v roku 2011

Aké novinky a zaujímavosti si pripravila Pizza Mizza pre rok 2011? Interview pre Hospodárske noviny.

05.12.2011 viac info
Úspechy Pizza Mizza v roku 2011

Úspechy Pizza Mizza v roku 2011

O úspechoch Pizza Mizza v roku 2011 pán Ing. Jozef Šétaffy.

07.12.2011 viac info
McDonald´s možno už aj v Humennom

McDonald´s možno už aj v Humennom

K ďalším mestám, v ktorých bude otvorená nová reštaurácia spoločnosti McDonald´s možno pribudne aj Humenné. V prípade dohody so samosprávou by mohla táto spoločnosť vytvoriť nové pracovné miesta aj v tejto lokalite.

11.02.2011 viac info
Zelenina v jedálničku Pizza Mizza

Zelenina v jedálničku Pizza Mizza

Zelenina je jednou z hlavných surovín v ponuke na jedálnych lístkoch Pizza Mizza, v rôznych úpravách je prakticky súčasťou každého jedla. Viac o zelenine a špecialitách z jedálnička Pizza Mizza so šéfkuchárom siete Jurajom Bajákom.

05.12.2011 viac info
Levi´s® na slovenskom i českom trhu

Levi´s® na slovenskom i českom trhu

Levi´s® hľadá franchisantov pre novo vzniknuté predajne Levi´s® Store i multibrandové obchody v ČR a SR.

23.02.2011 viac info