Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

Wincott People

Podnikanie v oblasti ľudských zdrojov

Wincott People je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zameriava na oblasť ľudských zdrojov, konkrétne na personálny leasing, poradenstvo, recruiting a ďalšie. Zásadnou činnosťou spoločnosti je vyhľadávanie zamestnancov rôznych profesií (najčastejšie však zo strojárskeho priemyslu) a ich odporúčanie firmám, ktoré vytvárajú dopyt po kvalifikovaných či nekvalifikovaných pracovníkoch.

 

Ako vznikla spoločnosť Wincott People

Na začiatku rozjazdu spoločnosti boli dvaja ambiciózni muži s jasnou vyhliadkou do budúcnosti. Mať vlastnú spoločnosť, ktorá bude rásť a využívať k tomu všetky potenciály modernej doby. Jeden bol špičkovým finančníkom, druhý ovládal svoje zváračské remeslo. Spojením týchto „výhod“ vznikla spoločnosť, ktorá prvé roky mala 5 zamestnancov a orientovala sa na zamestnávanie ľudí v strojárskom priemysle. Vďaka pevnej vízii sa im začal postupne rozvíjať business, o ktorý na začiatku usilovali. Na trhu personalistiky sa teraz Wincott People pohybuje už sedem rokov, behom ktorých upevnila svoje postavenie natoľko, že sa rozhodla pre radikálny krok – rozšírenie svojej siete formou franšízového systému, a to bez vstupného kapitálu. Svoje pobočky má Wincott People v rámci celej Českej a Slovenskej republiky.

   

 

 

Podnikanie bez počiatočnej investície

Najväčšou prekážkou pre záujemcov o podnikanie formou franšízy býva často vstupná investícia. Spoločnosť Wincott People si je toho vedomá, a preto sa rozhodla umožniť franšízantom podnikať bez nutnosti vloženia počiatočného kapitálu. Navyše, do doby než franšízanti začnú generovať svoj prvý obrat za nich spoločnosť hradí všetky výdaje spojené s podnikaním.

 

Prečo podnikať s Wincott People

Wincott People prináša franšízantom tieto výhody:

 • Nulový počiatočný poplatok
 • Finančná podpora do doby generovania prvého obratu (až tri mesiace) 
 • Marketingová podpora - reprezentácia na výstavách a veľtrhoch, el. propagácia na webe a sociálnych sieťach, propagácia v printových médiách, reklamné predmety, označenie prevádzok a ďalšie)
 • HR, právna a konzultačná podpora
 • Databáza uchádzačov o zamestnanie – poskytnutie neustále aktualizovanej databáze, ktorú môže franšízant využívať ako pomoc pri hľadaní zamestnancov
 • Využívanie elektronického systému ATEP
 • a ďalšie

 

Kto sa môže stať franšízantom

Pre to, aby ste sa stali partnerom Wincott People, nemusíte mať vzdelanie ani odborné znalosti z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov. V úvode aj v priebehu ste Vy a Váš tým vyškolení a ste zoznámení s fungovaním spoločnosti a prevádzkovo-technickým manuálom, ktorý je potrebné dodržiavať. Aké sú teda hlavné požiadavky na partnerov?

 • KONTAKTY v podnikoch, ktoré požadujú pracovníkov
 • Kladný vzťah k práci s ľuďmi
 • Podnikateľský duch a túžba po zisku
 • Flexibilita

 

Viac informácií o možnostiach podnikania s Wincott People nájdete na:

Web: www.wincottpeople.com/cz/podnikejte-s-nami

E-mail: adriansuchanek@wincottpeople.com

Tel.: +420 739 432 514Súvisiace články


Podnikanie bez vstupnej investície

Podnikanie bez vstupnej investície

Franšízing zamieril aj do oblasti personalistiky. Prvou spoločnosťou, ktorá túto formu podnikania v oblasti ľudských zdrojov podporuje v rámci Česka a Slovenska, je Wincott People.

02.06.2014 viac info