Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

UGOVA čerstvá šťava

 

                     UGOVA čerstvá šťava

 

Značka:                              UGOVA čerstvá šťava 
Pôvod:                                Česká Republika 
Rok vzniku konceptu:     2005 
Druh činnosti:                   hostinská činnosť, výroba a predaj nápojov 
Ďalšie značky:                 UGO, B fresh, UB Fresh club, UGO fresh ice cream 
Materská spoločnosť:  UGO trade s ro 
Franchisingová rola:      Franchisor - držiteľ a poskytovateľ licencie 
Franchisingový kontakt: Lukáš Prauss, franchising@ugo.cz, +420775749900, 
                                             http://www.ugo.cz
 

 

UGOVA čerstvá šťava je koncept zaoberajúci sa výrobou ovocných a zeleninových čerstvo vyšťavených štiav (tzv. freshov) priamo pred očami zákazníkov. Ďalší sortiment je tvorený unikátnou točenou zmrzlinou a ľadovou triešťou vyrábanou priamo na prevádzke, výhradne z ovocia podľa vlastnej receptúry, ďalej ovocnými a zeleninovými šalátmi a wrapmi. Spoločnosť si kladie tie najnáročnejšie úlohy týkajúce sa zákazníckeho servisu a dodržiavania vysokých hygienických štandardov. Unikátne kombinácie čerstvého ovocia a zeleniny sú zostavené v súlade s najnovšími trendmi v oblasti zdravého životného štýlu. Kombinácie ovocia sú jedinečné svojou lahodnou chuťou a vysokým obsahom vitamínov. Práve rastúci trend zdravého životného štýlu dáva tomuto konceptu vysoký potenciál rastu taktiež v budúcnosti.

 

Ugova čerstvá šťava je na trhu už 9 rokov, za tú dobu vybudovala spoločnosť sieť 20 - tich prevádzok, z ktorých 3 sú na Slovensku. V roku 2014 máme v úmysle otvoriť ďalších cca 6 prevádzok.

 

Franchising

Spoločnosť je priekopníkom nových trendov v segmente juice barov v ČR a jedným z vôbec prvých prevádzkovateľov barov. Franchising začala uplatňovať v segmente juice barov ako prvá a dnes má najviac franchisantov, čím taktiež získala potrebné skúsenosti v oblasti franchisingu. Franchisový vzťah spoločnosť považuje za dlhodobé prepojenie dvoch obchodných partnerov s cieľom úspechu oboch zúčastnených strán a tomuto prístupu prispôsobuje taktiež svoje franchisingové podmienky.

 

Poskytované služby franchisantom:

 • Vytvorenie dispozície vzhľadom k priestorovým možnostiam prenajímateľa
 • Optimalizácia dispozície vzhľadom k pracovným postupom prípravy, výroby a predaja
 • Vytvorenie projektovej dokumentácie a vizualizácie
 • Komunikácia s úradmi vo veciach zaistenia všetkých stavebných povolení spojených s prevádzkou juice baru
 • Realizácia dodávateľského tendru na dodávku výstavby juice baru za účelom optimalizácie investície
 • Koordinovanie výstavby prevádzky a zabezpečenie všetkých dodávateľských služieb a dodávok
 • Výberové konanie pre nábor prvých zamestnancov franchisanta
 • Školenie franchisanta na jednej z prevádzok UGOVA čerstvá šťava vrátane certifikátu
 • Podpora pri otvorení UGOVEJ čerstvej šťavy jedným zo skúsených pracovníkov franchisora
 • Návrh úvodnej marketingovej kampane pri otvorení prevádzky
 • Začlenenie franchisanta do dodávateľsko – odberateľskej siete, čím franchisant čerpá výhodné synergické efekty plynúce z celej siete
 • Zaisťovanie celosieťového marketingu, t.j.:
  •  vývoj a zavádzanie nových produktov
  •  správa vernostného klubu
  •  On-line komunikácia so zákazníkmi
  •  správa sociálnej siete a webových stránok
  •  Zaisťovanie mystery shoppingu vrátane jeho vyhodnocovania
  •  realizácia grafického spracovania všetkých produktov a služieb
  •  komunikácia s marketingovými oddeleniami prenajímateľa
  •  realizácia samplingových akcií
 • Každomesačný reporting prevádzkových výsledkov franchisanta vrátane návrhu optimalizácie
 • Benchmarking výsledkov franchisanta
 • Koordinácia technickej správy prevádzok
 • Prevádzkový manuál

 

Podmienky spolupráce:

Dĺžka zmluvy: podľa nájomnej zmluvy s prenajímateľom

Nájomný vzťah: nájomný/podnájomný

Celková investícia: 37 000 - 55,5 000 eur podľa typu prevádzky a stavebnej pripravenosti priestorov

Vstupný poplatok: 4000 eur

Franchisingový poplatok: progresívny 0 – 12% z dosahovanej tržby

Marketingový poplatok: 3% z obratu

 

Charakteristika predajného miesta:

Veľkosť prevádzok: 15 – 20 m2 + skladové priestory

Možnosti prevádzok: ostrovček v rámci galérií, zapustená obchodná jednotka

Typy lokalít: obchodné centrá, pasáže v centrách miest, pešie zóny, Office centrá, dopravné uzly, zábavné a voľno-časové centrá.

Regióny: Česká republika, Slovenská republika

Spôsob výberu lokalít: možný prevod vybraných prevádzok franchisora alebo výstavba nových prevádzok na lokalitách posudzovaných a schválených franchisorom

Celkový počet prevádzok: 20

Počet franchisových prevádzok: 15 (z toho 3 na SVK)

Plán na rok 2014: otvoriť 7 – 10 nových prevádzok

 

Ideálny franchisant:

Osoba z regiónu, ochotná byť plne alebo čiastočne zainteresovaná priamo na prevádzke juice baru vo veku 25 - 50 rokov. Prednosťou sú skúsenosti z gastro prevádzky, nie sú však nutnosťou.

 

Podpora franchisanta:  vstupná a priebežná 
Výber lokality:  áno 
Spracovanie projektu:  áno 
Zaistenie všetkých povolení: áno 
Zabezpečenie výstavby: áno 
Výhradní dodávatelia: áno 
Prevádzková príručka - manuál: áno 
Školenia - tréning: áno 
Marketingová podpora: áno 
Informačný systém: áno 
Prevádzkové poradenstvo: áno 
Manažérske poradenstvo: áno


Súvisiace články


UGO juice bar rozširuje sieť aj na Slovensku

UGO juice bar rozširuje sieť aj na Slovensku

Ďalšiu expanziu má spoločnosť naplánovanú na nasledujúci rok 2013, keď plánuje otvoriť 4 – 6 prevádzok na Slovensku a v Českej republike.

02.12.2012 viac info
Čo je nové v UGO juice bar...

Čo je nové v UGO juice bar...

„Zaujímalo nás, ako sa darí spoločnosti UGO Juice bar... „

08.02.2013 viac info
UGO čerstvé šťavy (nielen) vo fľaštičkách

UGO čerstvé šťavy (nielen) vo fľaštičkách

Pán Ugo, ktorý stojí za sieťou Ugo juice barov, sa rozhodol dať svetu čerstvú šťavu vo fľaštičke, aby ste si ju mohli vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

22.03.2013 viac info
Zvažujete, kam investovať?

Zvažujete, kam investovať?

Staňte sa franchisantom UGO Juice barov!

17.06.2013 viac info
UGOVA čerstvá šťava

UGOVA čerstvá šťava

JEDINEČNÁ PODNIKATEĽSKÁ PRÍLEŽITOSŤ - FRANŠÍZA BARU - UGOVA ČERSTVÁ ŠŤAVA

15.10.2013 viac info