Pizza TuSi
Personálna agentúra Mr.JOB Slovenská franchisingová asociácia

Čo je franchising

Franchisingová zmluva

Čo musí franchisingová zmluva obsahovať a čo v nej naopak, nesmie chýbať?

12.01.2011 viac info

Hlavné zásady franchisingu

Povinnosti poskytovateľov a prijímateľov franchisingu

11.09.2010 viac info

ABC franchisingu

Čo je franchising a aká je jeho história

05.09.2010 viac info